Zamówienia telefoniczne +48 733 733 967
DARMOWA DOSTAWA SMART na wszystkie produkty na terenie Polski
Strona główna » Zwroty / Reklamacje / Gwarancja

Zwroty / Reklamacje / Gwarancja

Zwroty / Reklamacje / Gwarancja

 

Zwroty

 

Jakość towarów jest dla nas bardzo ważna dlatego będąc naszym klientem, masz prawo do odstąpienia od umowy. Zasada ta dotyczy "Konsumenta" jak też podmiotów nie będących "Konsumentami".

 

Ty odsyłasz nam towar - my zwracamy Ci pieniądze. Na odstąpienie od umowy masz czas 14 dni od otrzymania towaru.

 

 

Do odsyłanego towaru proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę). Możesz takie oświadczenie napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru dostępnego poniżej :

 

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów wysyłki. Jeżeli zwrócisz nam całe zamówienie, zwaracamy też całą kwotę za przesyłkę towaru. Przy zwrocie części zamówienia , zwracamy koszt wysyłki proporcjonalnie - tylko za zwracane towary. Za koszt wysyłki do nas, będziesz musiał zapłacić sam.

 

Zwrot pieniędzy. Zgodnie z prawem, pieniądze musimy zwrócić Ci niezwłocznie , w terminie nie dłuższym niż 14 dni i tak też się stanie.

 

 

 

 

 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Miejscowość,data

..................................................................

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

 

 

PPHU Wiklinowy Ogród

Tomasz Żyradzki

Racławówka 369

36-047 Niechobrz

NIP: 517-027-38-28

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 odstępuję od umowy kupna - sprzedaży następujących rzeczy:

 

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

Przyczyna zwrotu (pole nieobowiązkowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr (Numer zamówienia) : ............................................ zawartej dnia (data zakupu) ............................................... w sklepie internetowym www.wiklinowy-ogrod.pl

Proszę o zwrot kwoty ........................ zł

(słownie ...................................................................................................................... złotych) na konto nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… podpis Konsument

 


Reklamacje

 


Opis procedury reklamacyjnej:

 

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail : sklep@wiklinowy-ogrod.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Gwarancja

 

1. Gwarantem jakości produktu jest:

WIKLINOWY OGRÓD

Racławówka 369

36-047 Niechobrz

2. Firma WIKLINOWY OGRÓD ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy

4. Reklamowany w ramach gwarancji wyrób winien być dostarczony do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

 

B. Odmowa przyjęcia reklamacji

WIKLINOWY OGRÓD odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

- stwierdzenia uszkodzenia innego niż wada materiałowa bądź produkcyjna

- wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży produktu jak : niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu

 

C. Gwarancją jakości nie są objęte wady

1. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych produktu.

2. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta.

 

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę WIKLINOWY OGRÓD obowiązuje 24 miesięczna gwarancja, licząc od dnia , kiedy produkt został kupującemu wydany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Polski.

 


Przejdź do strony głównej

Super promocje w ofercie

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu